AISFIBREPACKAGE (แพ็คเกจเอไอเอส) คืออะไร
Package AIS คือ ตามหลักความหมายแพ็คเกจนั้น บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะสำหรับใส่ แต่ในที่นี้หมายความว่า โปรโมชั่นที่จัดขึ้นของ AIS เรามักจะเรียกว่า “แพ็คเกจเอไอเอส” (Package AIS) จุดมุ่งหมายพื้นฐานสำหรับในการคุ้มครองปกป้อง หรือรักษาผลประโยชน์ของโปรโมชั่น Package… อ่านต่อ