การแบ่งประเภทของบัญชีระหว่าง การเงินและการบริหาร

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะง่ายทันที่ถ้ารู้จักรกับการเลือกบริหารบัญชีที่ถูกประเภท วันนี้เราจะนำมาแชร์เป็นความรู้พื้นฐานง่ายๆ เพราะว่าการทำธุรกิจ มีการขยายวงกว้างมากขึ้นเรียกว่าต่อให้อยู่บ้านไม่ได้เปิดร้านค้าก็สามารถมีรายรับ-รายจ่ายได้ตลอด แต่อาชีพที่ต้องบัญชีก็ยังมีการทำงานบริษัทอีกมากมายหลายรูปแบบ  บัญชีที่เราคุ้นเคยกันจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ  

1.การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

การบัญชีการเงินเป็นสาขาหนึ่งของการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการสรุป การวิเคราะห์ และการรายงานธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินสำหรับสาธารณะ ยกตัวอย่าง งบดุล และงบกำไร ขาดทุน 

วัตถุประสงค์หลักของการบัญชีการเงินคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงนักลงทุน เจ้าหนี้ และหน่วยงานรัฐบาล ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อตัดสินใจแผนเกี่ยวกับบริษัท เช่น ว่าจะลงทุนหรือให้ยืมเงินแทนการเป็นผู้ถือหุ้น

การบัญชีการเงินอยู่ภายใต้ชุดมาตรฐานการบัญชีที่เรียกว่าหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป (GAAP) GAAP ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่างบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้

2.การบัญชีบริหาร หรือบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

การบัญชีการจัดการเป็นสาขาของการบัญชีที่ให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้จัดการภายในองค์กร ข้อมูลนี้ใช้เพื่อช่วยผู้จัดการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น การกำหนดราคา การจัดทำงบประมาณ และการผสมผสานผลิตภัณฑ์ การบัญชีเพื่อการจัดการแตกต่างจากการบัญชีการเงินใน

 ประการแรก ข้อมูลบัญชีเพื่อการจัดการแนวโน้มการเงิน ไม่ได้ถูกตีกรอบไว้เฉพาะเรื่องเงิน แต่ถูกตีกรอบที่การสางแผนกรเงิน ถึงจะคล้ายกับข้อมูลบัญชีการเงิน สิ่งนี้ทำให้นักบัญชีบริหารสามารถใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้จัดการมากขึ้น

ประการที่สอง ข้อมูลบัญชีการจัดการมักไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เนื่องจากถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งอาจทำให้คู่แข่งได้เปรียบ

สุดท้ายนี้ ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการจัดการมักมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามากกว่าข้อมูลทางบัญชีการเงิน เนื่องจากนักบัญชี เพื่อวางแผนการจัดการ และให้ข้อมูลที่สามารถช่วยผู้จัดการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคตของบริษัทนั่นเอง 

หากต้องการบริษัทรับทำบัญชี เราขอแนะนำ บริษัทบิวด์สโคป พลัส จำกัด (AccCloud Co.,Ltd.) พูดตามตรงว่าห้ามพลาดสำนักงานบัญชีดีๆ ที่ครบวงจรแบบนี้เด็ดขาด ขอทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ด่านล่างนี้นะ

ข้อมูลการติดต่อ 

สำนักงานใหญ่ : 979/3 ซ.เพชรเกษม 4 ท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สาขานนทบุรี   : 99/440 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร   : 085-231-0099 , 080-394-9630

เว็บไซต์บริษัทรับทำบัญชี นนทบุรี  : https://www.siam-accounting.com/