การแบ่งประเภทของบัญชีระหว่าง การเงินและการบริหาร
การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะง่ายทันที่ถ้ารู้จักรกับการเลือกบริหารบัญชีที่ถูกประเภท วันนี้เราจะนำมาแชร์เป็นความรู้พื้นฐานง่ายๆ เพราะว่าการทำธุรกิจ มีการขยายวงกว้างมากขึ้นเรียกว่าต่อให้อยู่บ้านไม่ได้เปิดร้านค้าก็สามารถมีรายรับ-รายจ่ายได้ตลอด แต่อาชีพที่ต้องบัญชีก็ยังมีการทำงานบริษัทอีกมากมายหลายรูปแบบ … อ่านต่อ