โปรแกรม ERP สำคัญยังไง? กับธุรกิจโรงงาน
โปรแกรม ERP หรือ Enterprise Resource Planning เป็นระบบบริหารการจัดทรัพยากรธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจโรงงาน โดยเฉพาะองค์กรหรือธุรกิจที่มีกระบวนการซับซ้อนและความซับซ้อนในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดำเนินงานของโรงงาน นี่คือเหตุผลที่ทำให้โปรแกรม… อ่านต่อ