หลักสูตรใหม่ 2565 เปิดรับสมัคร จป เทคนิค ยกระดับองค์กร จองอบรมวันนี้ รับส่วนลดทันที
หลักสูตร จป เทคนิค เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หลักสูตรนี้จัดขึ้นตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จป เทคนิค เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย… อ่านต่อ