ถ้าอยากเช่าโกดังให้เช่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะ?

โกดังให้เช่า

ผู้ประกอบการทุกคนที่ต้องการใช้คลังสินค้าเพื่อความสะดวกสบายในการทำธุรกิจ หากไม่มีคลังสินค้าเป็นของตัวเองแล้ว การจะทำธุรกิจให้ราบรื่นนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้เลย การจะก่อสร้างโกดังทีก็เป็นเรื่องใหญ่เกินไป อีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายมากมาย ดังนั้น การใช้บริการโกดังให้เช่าจึงกลายเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหลายรายเลือกใช้ในปัจจุบัน แต่ใช่ว่าการเลือกเช่าคลังสินค้าสักแห่งนั้นจะเป็นเรื่องง่าย ไร้ปัญหา ไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกให้กวนใจ นั่นไม่จริงสักนิด ก่อนที่คุณคิดจะเช่าโกดังหรือคลังสินค้า อย่าลืมพิจารณาค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วย

  1. ค่าเช่าโกดังให้เช่า

หากคุณต้องการทำสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเช่านั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้เช่าจะกำหนดไว้อย่างไรบ้าง อาจมีการกำหนดเช่ากี่ปี กี่เดือน นั่นก็ว่ากันไป คุณควรลองพูดคุยรายละเอียดกับผู้ให้เช่าให้เรียบร้อยก่อนการทำสัญญา บางครั้งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อาจถูกปรับขึ้นหรือลดลงได้บ้าง หากยังไม่มีรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร คุณก็สามารถที่จะพูดคุยถึงราคาที่เหมาะสมก่อนตกลงทำสัญญากันได้ ซึ่งหากผู้ให้เช่าพอใจจะลดราคาลง นั่นจะช่วยลดค่าใช้ได้ไม่น้อยทีเดียว

  1. ค่าภาษี

พอพูดถึงคำว่าภาษีทีไร ไม่ว่าใครก็อยากจะกุมหัวกันทุกที เพราะคำนี้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายยิบย่อยหลายอย่างในชีวิตประจำของเรามาก พอคิดจะหาโกดังให้เช่าดีๆ ก็ยังตามมาหลอกหลอนเราได้อีก สำหรับการเช่าโกดังหรือคลังสินค้าสักแห่ง ภาษีที่จะเกิดขึ้นมาจะมีอยู่หลายประเภท เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีสิ่งปลูกสร้าง ในฐานะของผู้ประกอบการ คุณยังมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรแสตมป์สำหรับทำสัญญาให้เช่า

  1. ค่าประกัน

เมื่อเป็นเรื่องธุรกิจแล้ว คุณจำเป็นจะต้องมีการทำประกันไว้เพื่อความปลอดภัยและผลประโยชน์สำคัญเอาไว้ ทั้งต่อตัวบุคคลผู้ทำงานร่วมกันกับคุณ รวมถึงต่อตัวอาคารสถานที่อีกด้วย คุณจำเป็นจะต้องมีการทำประกันภัยโกดังหรือคลังสินค้าของคุณเอาไว้ มีการทำประกันสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานของเรา ประกันสำหรับอุปกรณ์ สินค้า สิ่งต่างๆ อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

ค่าใช้จ่ายในข้อนี้เป็นรายละเอียดที่คุณไม่ควรพลาดในการทำสัญญาก่อนจะเช่าโกดังให้เช่า การคิดว่าเราแค่เช่าคลังสินค้าไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกอะไร นั่นเป็นเรื่องผิดมหันต์ เพราะแท้จริงคุณยังจำเป็นต้องพึ่งพาสาธารณูปโภคสำคัญ เช่น น้ำประปา และไฟฟ้า นั่นแปลว่าคุณจำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟด้วย ใช้ฟรีไม่ได้อยู่แล้วแน่นอน แต่ทั้งนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน แล้วแต่ว่าสัญญาการให้เช่านั้นจะกำหนดไว้ คุณจึงควรอ่านสัญญาให้ดีก่อนที่จะตกลงใจเช่าโกดังดีๆ สักที่นะ!

สนับสนุนโดย : โกดังให้เช่า