โทษของการขาดการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณสดใส หุ่นสวย แต่ในบางครั้งเราก็มีความรู้สึกที่ขี้เกียจ ไม่อยากจะออกกำลังกาย หรือไม่มีเวลาไปออกกำลังกาย จึงทำให้เราขาดการออกกำลังกาย ซึ่งการขาดการออกกำลังกายนั้นมีโทษเช่นกัน

รูปร่างสัดส่วนของร่างกายจะมีการเปลี่ยนไป เพราะในครั้งที่เราออกกำลังกาย ร่างกายได้รับการเผาผลาญพลังงาน ทำให้มีรูปร่างที่อ้วนขึ้น เพราะไม่ได้รับการการเผาผลาญพลังงาน พลังงานจึงไปสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึงทำให้มีรูปร่างอ้วนขึ้น
การเจริญเติบโตของร่างกาย การออกกำลังกายทำให้ร่างกายของเรานั้นเจริญเติบโตเร็ว ส่วนสูงก็มีผลต่อการเจริญเติบโต หากเราขาดการออกกำลังกายไปโดยเฉพาะวัยเด็ก วัยรุ่น จะทำให้การเจริญเติบโตชะงักหรือช้าลงไป และมีสุขภาพที่อ่อนแอลง
ดังนั้นการออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย ถ้าหากเราขาดการออกกำลังกายก็จะมีโทษต่อสุขภาพของร่างกายของเรา ควรขยัน ไม่ขี้เกียจ หาเวลาว่างไปออกกำลังกาย ไม่ควรเว้นระยะห่างเยอะ จะทำให้เราไม่อยากออกกำลังกายอีก อาทิตย์หนึ่งควรไปออกกำลังกายประมาณ 2-3 วัน