สาเหตุของอาการปวดท้องของเด็ก ที่ไม่ควรมองข้าง

เด็กกับปัญหาปวดท้องนั้นเป็นของคู่กัน สามารถพบได้บ่อยมาก ซึ่งจะทำให้เด็กเจ็บปวดและทรมานโดยเฉพาะเด็กทารก ได้แต่ร้องไห้และไม่สามารถพูดออกมาได้ว่าปวดท้อง สำหรับเด็กแล้วตับม้ามจะมีขนาดที่โต ลำไส้ส่วนไส้ตรงแกว่งได้มาก ซึ่งจะยังไม่ตรึงอยู่ที่ขวาล่างของช่องท้องเด็ก หากเราจะคลำดูท้องเด็กจะต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง


สำหรับทารกและเด็กแล้วอาการปวดท้องส่วนใหญ่จะเป็น อาการปวดท้องแบบเฉียบพลัน และมีอาการอาเจียนร่วมด้วย อาจจะมีอาการท้องเสียแทรกขึ้นมากอีก แต่อาการโดยรวมแล้วจะไม่รุนแรงมากและหายได้เองภายในระยะเวลา 12-24 ชั่วโมง แต่อาการปวดท้องแบบเรื้อรังนั้นพบได้ไม่บ่อยนัก อาการปวดท้องในเด็กนั้นแบ่างออกเป็น 2 แบบ คือ
ปวดท้องเฉียบพลันในเด็กเล็ก ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอาหารเป็นพิษ โรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบในช่องท้อง โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ โรคปวดท้องโคลิก โรคลำไส้กลืนกัน และโรคไส้ติ่งอักเสบ
ปวดท้องเรื้อรังในเด็กเล็ก  พบได้น้อย ส่วนใหญ่มักจะเป็นแค่ปวดท้องเฉียบพลัน แต่ปวดท้องแบบเรื้อรังมักเกิดจากแผลในกระเพาะอาหาร โรคพยาธิ และโรคท้องผูก
สาเหตุของอาการปวดท้องในเด็กขึ้นจำเพาะขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุของเด็ก เช่น ถ้าหากเป็นไส้ติ่ง เด็กจะอยู่ในช่วงอายุ 8-12 ปี โรคถุงตันที่ลำไส้ใหญ่อักเสบ เด็กจะมีอายุอยู่ในช่วง 3-5 ปี เป็นต้น พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ดูแลเด็ก หากพบว่าเด็กมีอาการปวดท้อง ควรชักถามและสังเกตุอาการเบื้องต้นของเด็ก เพื่อช่วยในการดูแลและวินิจของแพทย์ ซึ่งอาการข้างเคียงที่เกี่ยวข้องคือ มีไข้ อาเจียน ท้องผุก ท้องเสีย เป็นต้น
หากมีอาการปวดท้องมากจากอาหารเป็นพิษ จะมีอาการอาเจียนและท้องเสียร่วมด้วย พ่อแม่ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด แล้วควรไปพบแพทย์ เพราะเด็กจะมีอาการอ่อนเพลีย ทรมานสำหรับเด็กเป็นอย่างยิ่ง และสาเหตุนี้พบได้บ่อยมาก ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจและแนวทางดูแลเด็กเบื้องต้น